ЮЛСТРЕЙД ЕООД ЮЛСТРЕЙД ЕООД

НАЙ-ДОБРА ЦЕНА ЗА WILO В БЪЛГАРИЯ НАЙ- ДОБРА ЦЕНА ЗА WILO В БЪЛГАРИЯ

 

РАЗДЕЛ ПОМПИ  ВИЛО - WILO ЗА ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ ПОМПИ С ЧЕСТОТНО РЕГУЛИРАНЕ

 

     WILO-AG DORTMUND GERMANY    

 

Помпа WILO

 

модели

 

WILO-STRATOS

           STRATOS D

 

Помпа Вило WILO Stratos 25/1-6

Помпа Вило WILO Stratos 25/1-8

Помпа Вило WILO Stratos 30/1-12

Помпа Вило WILO Stratos 30/1-6

Помпа Вило WILO Stratos 30/1-8

Помпа Вило WILO Stratos 32/1-12

Помпа Вило WILO Stratos 40/1-12

Помпа Вило WILO Stratos 40/1-4

Помпа Вило WILO Stratos 40/1-8

Помпа Вило WILO Stratos 50/1-12

Помпа Вило WILO Stratos 50/1-8

Помпа Вило WILO Stratos 50/1-9

Помпа Вило WILO Stratos 65/1-12

Помпа Вило WILO Stratos 65/1-9

Помпа Вило WILO Stratos 80/1-12

Помпа Вило WILO Stratos 100/1-12

   

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМПИ STRATOS

 

 

Описание на моделите WILO – STRATOS

 

Високоефективна електронно управляема помпа

 

Клас на енергийна ефективност: A

 

Центробежна помпа с мокър ротор, с ниски експлоатационни разходи , за тръбен монтаж.

Подходяща за всичики отоплителни, климатични и вентилационни системи. (–10 °C bis +110 °C).

С втрадено електронно управление за константно или променливо налягане.

Серийно се произвежда с топлоизолация на помпената част .

- възможност за ръчно управление (задаване на постояяни оборотиl)

- автом. преминаване в икономичен режим на работа ( FUZZY-Technologie)

- регулиране на оборотите

 

Графичен дисплей върху помпата, въртящ сехоризонтално или вертикално в зависимост от положението на монтаж на помпата с цел по- удобно разчитане на показанията за:

- работно състояние

- режим на работа

- налягане и обороти

- отчетени грешки и прегряване

Синхронен мотор с  ECM-Tехнология с

могнитен ротор, специална технология на електрониката и монофазен честотен преобразувател.

 

С висок КПД и бърз въртящ се момент

всл. автоматична деблокираща функция.

Вградена пълна моторна защита, светлинни индикатори за грешка,

безпотенциални контакти за общо грешка, автом. превключване на икономичен работен режим ,

IR-порт за дистанционна комуникация.

Панел за дистанционно управление и сервизиране Wilo-IR-монитор.

Монтажно място за  Wilo-IF-модул за Stratos.

(IF-модули за вкл. на помпата към автоматизирана сградна система за управление).

(Принадлежности: IF-модули  Stratos PLR, LON,

външно изкл/вкл.и промяна на режима.

Помпена част от чугун с катафорезно покритие, работно колело от подсилен изкуствен материал, вал от хромирана стомана с графитен лагер.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: МОДЕЛИТЕ STRATOS СЕ ПРЕДЛАГАТ И В ИЗПЪЛНЕНИЕ СДВОЕННА ПОМПА STRATOS - D

 

Помпа WILO

 

модели

 

WILO- TOP-E

            TOP- ED

 

 

Помпа Вило WILO TOP-E 25/1-7

Помпа Вило WILO TOP-E 30/1-10

Помпа Вило WILO TOP-E 30/1-7

Помпа Вило WILO TOP-E 40/1-10

Помпа Вило WILO TOP-E 40/1-4

Помпа Вило WILO TOP-E 50/1-10

Помпа Вило WILO TOP-E 50/1-6

Помпа Вило WILO TOP-E 50/1-7

Помпа Вило WILO TOP-E 65/1-10

Помпа Вило WILO TOP-E 80/1-10

Помпа Вило WILO TOP-E 100/1-10

 

Описание на моделите WILO – TOP-E

 

Помпа с мокър ротор Wilo-TOP-E

електронно регулируема

 

За тръбен монтаж.

С топлоизолация. С вградено електронно управление на диференциалното налягане.

 

Управление с едно копче

–вкл./изкл

– избор на режима на управление:

– автом. преминаване в икономичен работен режим ( FUZZY-Technologie)

– задаване и промяна на оборотите

Дисплей показващ:

– работно състояние

– режим на управление

– диференц . налягане

– регистрация на грешки

Монофазен мотор.

Мотори с мощност над  P2 = 350 W са с честотен преобразувател.

Доп. функции при помпи с мотори над

P2 = 350 W:

– вход за  „Vorrang AUS”-изключване

– аналогов вход  0 …10 V за управление (DDC)

и дистанционна промяна на оборотите.

Вградена пълна защита на мотора, светлинни индикатори за работа и грешка, безпотенциалниконтакти,

автом. превключване на икономичен работен режим,

IR-порт за дистанционна комуникация

 Wilo-lR-монитор ,

Монтажно място за  Wilo lF-модул PLR или LON

(Принадлежности : за монтаж на модул за свързване към автоматизирана сградна система).

помпена част от чугун, работно колело от подсилен изк. материал, вал от хромирана стомана с графитен лагер.

 

Max. темп. на работния флуид 110 °C (при темп. на околната среда до  max. 40 °C).

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: МОДЕЛИТЕ TOP-E СЕ ПРЕДЛАГАТ И В ИЗПЪЛНЕНИЕ СДВОЕННА ПОМПА TOP-ED

 

 

Помпа WILO

 

модели

 

WILO-Star E

 

Помпа Вило WILO STAR E 15/1-3-130 1~

Помпа Вило WILO STAR E 15/1-5-130 1~

Помпа Вило WILO STAR E 25/1-3 1~

Помпа Вило WILO STAR E 25/1-130 1~

Помпа Вило WILO STAR E 25/1-5 1~

Помпа Вило WILO STAR E 25/1-5-130 1~

Помпа Вило WILO STAR E 30/1-3 1~

Помпа Вило WILO STAR E 30/1-5 1~

 

 

 

Описание на моделите WILO – Star E

 

Помпа с мокър ротор Wilo-Star-E

електронно регулируема,

 

Защита на изхода  „SAFETY-CONTROL“:

При отпадане на  електроното управление следва превключване на помпата на максимални работни параметри.

Режим на управление .p-cv: Комбинация от константно налягане(p-c) uи променливо налягане (p-v).

• Тип 1-3: 0,5 m – 3 m

Мотор със защита от блокиране.Помпена част от 

EN-GJL-200 (или GG-20), импелер от изкуствен материал, подсилен със стъклофазер.

Вал от хромирана стомана  с графитни лагери.

 

Работен флуид           : чиста вода

 

Помпа WILO

 

модели

 

 

WILO- IPE

 

 

Помпа Вило WILO IPE 32/100-0.55/2

Помпа Вило WILO IPE 32/100-0.55/2

Помпа Вило WILO IPE 32/110-0.75/2

Помпа Вило WILO IPE 32/110-0.75/2

Помпа Вило WILO IPE 32/160-1.1/2

Помпа Вило WILO IPE 32/160-1.1/2

Помпа Вило WILO IPE 40/115-0.55/2

Помпа Вило WILO IPE 40/115-0.55/2

Помпа Вило WILO IPE 40/120-1.5/2

Помпа Вило WILO IPE 40/120-1.5/2

Помпа Вило WILO IPE 40/130-2.2/2

Помпа Вило WILO IPE 40/130-2.2/2

Помпа Вило WILO IPE 40/150-3/2

Помпа Вило WILO IPE 40/150-3/2

Помпа Вило WILO IPE 40/160-4/2

Помпа Вило WILO IPE 40/160-4/2

Помпа Вило WILO IPE 50/115-0.75/2

Помпа Вило WILO IPE 50/115-0.75/2

Помпа Вило WILO IPE 50/130-2.2/2

Помпа Вило WILO IPE 50/130-2.2/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 50/140-3/2

Помпа Вило WILO IPE 50/140-3/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 50/150-4/2

Помпа Вило WILO IPE 50/150-4/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 65/115-1.5/2

Помпа Вило WILO IPE 65/115-1.5/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 65/130-3/2

Помпа Вило WILO IPE 65/130-3/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 65/140-4/2

Помпа Вило WILO IPE 65/140-4/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 80/115-2.2/2

Помпа Вило WILO IPE 80/115-2.2/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 80/130-3/2

Помпа Вило WILO IPE 80/130-3/2 R1

Помпа Вило WILO IPE 80/140-4/2

Помпа Вило WILO IPE 80/140-4/2 R1

 

 

Описание на моделите WILO – IP-E

 

Електронна  Inline-помпа

Серия Wilo-VeroLine-IP-E

 

 Inline-помпа със сух ротор за тръбен монтаж с вграден честотен преобразувател за константно или променливо диференц. налягане.

 (dp-c/dp-v).

 

Конструкция

*Едностъпална центробежна помпа за ниско налягане с неделим вал, в блок - вариант

*Помпена част

 -Спираловидна в Inline-изпълнение (смукател и нагнетател са на една ос с еднаква големина на фланците),

  Фланец PN 16 - съгл.EN 1092-2

 -помпен корпус и фланец на мотора с катафорезно покритие.

*Мех. уплътнение

 -Мех. уплътнение

  до T=120 °C. до Tmax=+40 °C е смес със съдърж. на гликол от 20 до 40 %

  допустимо съдържанеие.

 -Спец. механични уплътнения за смес вода и гликол над допустимото съдържание  20-40 %

  с температура на флуида = 40 °C

  (с по - висока цена).

 

Max. темпер. на работния флуид: 120 °C

(при темп. на околната среда

до max. 40 °C ).

Модели  R1 са без сензор по налягане за DDC работа.

 

Помпена част            : чугун

Латерна          : чугун

Работно колело         : пластмаса

Вал      : X 20 Cr 13

Мех. уплътнение       : AQ1EGG (стандарт)

 

Работен флуид           : чиста вода 100 %

 

Помпа WILO

 

модели

WILO- ILE

            ILE BF

            ILE R1

             ILE-BF R1

 

 

Помпа Вило WILO IL-E 40/9-39

Помпа Вило WILO IL-E R1 40/9-39 R1

Помпа Вило WILO IL-E 50/10-36

Помпа Вило WILO IL-E 50/10-36 R1

Помпа Вило WILO IL-E 65/6-21

Помпа Вило WILO IL-E 65/6-21 R1

Помпа Вило WILO IL-E 80/5-22

Помпа Вило WILO IL-E 80/5-22 R1

Помпа Вило WILO IL-E 65/8-40 BF

Помпа Вило WILO IL-E 65/8-40 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 80/-31 BF

Помпа Вило WILO IL-E 80/-31 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 80/8-40 BF

Помпа Вило WILO IL-E 80/8-40 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 80/8-42 BF

Помпа Вило WILO IL-E 80/8-42 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 80/9-48 BF

Помпа Вило WILO IL-E 80/9-48 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 100/5-26 BF

Помпа Вило WILO IL-E 100/5-26 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 100/5-26 BF

Помпа Вило WILO IL-E 100/5-26 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 100/6-29 BF

Помпа Вило WILO IL-E 100/6-29 BF R1

Помпа Вило WILO IL-E 100/8-33 BF

Помпа Вило WILO IL-E 100/8-33 BF R1

 

Описание на моделите WILO – ILE ILE BF

 

Електронна Inline помпа

СерияWilo-IL-E ... BF

 

Модели  R1 са без сензор по налягане за DDC работа.

Центробежна Inline-помпа със сух ротор

за тръбен монтажс вграден честотен преобразувател за регулиране на константно диференциално налягане

(dp-c).

 

Серийно производство:

Сензорен панел за

– задаване на обороти

– Reset-копче при грешка

 

Трифазен мотор с честотен преобразувател.

Функции за управление:

– задавнае на режим за управление

   (dp-c, Steller)

– Управляващ вход  „Vorrang AUS“-за вкл. / изкл. на помпата

 

Изпълнение R1 е различно от стандартното:

– аналогов вход 0...10 V и 0 .. 20mA

   зацифрово управление (DDC) за задаване на оборотите

– възможност за присъединяване на сензор за диференц. налягане

 

 

          ПРЕДЛАГАТ СЕ И СДВОЕННИ ПОМПИ МОДЕЛИ DPE, DL-E, STRATOS D, TOP-ED

 

     ЗА ПРОЕКТИ С КОЛИЧЕСТВО ПРАВИМ НЕВЕРОЯТНО ИЗГОДНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОФЕРТИ

 

         ЮЛСТРЕЙД ЕООД НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ ЗА ВИЛО В БЪЛГАРИЯ

         -ГОЛЕМИ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

-          2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

-          ПОДСИГУРЕН СЕРВИЗ

-          ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА WILO СА ПРИДРУЖЕНИ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО

 

       НЕ ВСИЧКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО ГОРЕ АРТИКУЛИ СЕ ДЪРЖАТ НА СКЛАД.

ЮЛСТРЕЙД ЕООД

За контакти:

София 1618 Бъкстон, улица Чинар N 5

tel/fax 02/955 84 16
tel/fax 02/856 45 13
GSM 0878/29 11 20
GSM 0896/22 88 02
GSM 0888/73 21 83
GSM 0878/73 21 92

 

e-mail otoplitelnatechnika@abv.bg

http://www.pumpstrade.com